April 4, 2018

KAN JY NOG ‘N HUIS MET GEBREKE VERKOOP? DIE VOETSTOOTSKLOUSULE

Dit is belangrik vir kopers en verkopers om die invloed van die Wet op Verbruikersbeskerming op die verkope van alle items en bates – huise, voertuie, […]